+ 30 2821 405080

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρισμού πισίνας ώστε να είστε σίγουροι ότι η πισίνα σας είναι ασφαλή για όποιον την χρησιμοποιήσει.

Μια πισίνα η οποία δεν συντηρείται σωστά μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για επιβλαβή βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης χρόνιων παθήσεων.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
  • Καθαρισμό του πυθμένα , των τοιχωμάτων και της ισαλου γραμμής εσωτερικά της πισίνας
  • Καθαρισμό επιφανειακών αιωρημάτων
  • Μέτρηση των χημικών χαρακτηριστικών του νερού
  • Συμπλήρωση νερού, εάν απαιτείται και εάν δεν υπάρχει σύστημα αυτομάτου πλήρωσης
  • Αντίστροφο ξέπλυμα φίλτρου, έλεγχο πίεσης λειτουργίας του
  • Αφαίρεση, καθαρισμό του καλαθιού του προ φίλτρου της αντλίας ανακυκλοφορίας και κάθε αντλίας του μηχανοστασίου
  • Έλεγχο σωστής λειτουργίας μηχανοστασίου και των ηλεκτρικών συστημάτων