• + 30 2821 405080
  • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

    Μετακομίζετε ή θέλετε να κάνετε μία μεταφορά και δεν διαθέτετε το κατάλληλο όχημα?

    Έχετε επιχείρηση και χρειάζεστε να μεταφέρετε κάτι μεγάλο ή το φορτηγό σας μπήκε έκτακτα στο συνεργείο?

    Ο Ηandyman έρχεται να δώσει την λύση καθώς διαθέτει φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως έτοιμο να καλύψει τις μεταφορικές σας ανάγκες.